Bioservice

Som un Centre Especial d'Ocupació constituït com a cooperativa i ens dediquem a la gestió de residus
Som un Centre Especial d’Ocupació constituït com a cooperativa el 2009 la finalitat de la qual és promoure la integració laboral de persones amb discapacitat i col·laborar amb el medi ambient a través de la gestió i reutilització de residus.

La La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, en el seu article 17, estableix l’obligatorietat per part del productor d’un residu d’encarregar el seu tractament a un negociant o empresa autoritzada en compliment de la llei.

Autorització com a gestor de residus (PDF)

Som una empresa autoritzada per al tractament i gestió dels següents residus

Bioservice com a gestor autoritzat de residus EUX/003/16 pot realitzar la gestió dels següents residus (codis LER).

 • LER 08 03 13 – Residus de tintes diferents dels especificats en el codi 08 03 12.
 • LER 08 03 17 – Residus de tòner d’impressió diferents dels especificats en el codi 08 03 17.
 • LER 16 02 16 – Components retirats d’equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 16 02 15.
 • LER 15 01 02 – Envasos de plàstic.
 • LER 20 01 01 – Paper i cartró. (Paper confidencial i no confidencial).

T'ajudem a complir amb la Llei General de Discapacitat

La Llei General de Discapacitat (LGD) 1/2013 de 29 de novembre recull l’obligatorietat per part de les empreses, tant públiques com privades que tinguin 50 o més empleats, d’establir una quota de reserva sobre el total de llocs de treball del 2% a favor d’aquests treballadors.
El El Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, proposa mesures alternatives per a aquest compliment entre les quals es troba la celebració d’un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial d’Ocupació per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

Centre especial d'ocupació (CEE) (PDF)

Així doncs, contractant els nostres serveis podran complir amb aquesta obligatorietat, a més de col·laborar amb el medi ambient.
Els nostres serveis:

Recolector del año 2019

Recol·lector de l'any 2019

Recolector del año 2018

Recol·lector de l'any 2018

Premio Accesit GARAPEN 2010

Premi Accesit GARAPEN 2010

Empresa participante deAsociación Europea de remanufactura de cartuchos de impresora

Associació Europea de remanufactura de cartutxos d'impressora

Premio MOMENTUM Project 2014

Empresa participant de Momentum Project 2014

El nostre compromís amb el medi ambient

L’objectiu primordial de Bioservice és la reutilització de tots els residus que gestionem o, si no és possible, el seu reciclatge. NO enviem cap residu a l’abocador.

 

Quins beneficis aconseguim amb aquesta política?

Cartutxos d’impressora

 • Evitem l’abocament de cartutxos d’impressora, ja que aquests triguen més de 500 anys a biodegradar-se.
 • Reduïm la utilització de 3,5 litres de petroli per quilo de cartutx gestionat.

Paper (per cada 100 quilos gestionats)

 • Evitem la tala d’1,2 arbres.
 • Estalviem 400 KWh d’energia.
 • Estalviem 2,6 m3 d’aigua.

Residus electrònics

 • Estalviem un 95 % d’energia en reciclar l’alumini.
 • Evitem la contaminació per mercuri, plom, cadmi i altres substàncies perilloses.
 • Evitem l’enviament de residus als grans abocadors del món (Agbogbloshie – capital de Ghana i Guiyu a la Xina).

Segueix-nos a les xarxes