Política de privacitat

De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de BIOSERVICE S. COOP.PEQUEÑA amb CIF F95578092 i domicili social situat al Pol. Ind. Txako 3 Planta Baixa Pavelló 1, 48480, Arrigorriaga (Biscaia), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada del seu interès. En compliment de la normativa vigent, BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens indiqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes siguin suprimides o rectificades sense dilació, quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic ivan@bioservice.es.

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de BIOSERVICE S.COOP. PEQUEÑA, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de BIOSERVICE S. COOP. PEQUEÑA.