Retirada i destrucció de paper

Bioservice, gestor autoritzat de residus amb núm. d’autorització EUX/003/16

Li ofereix la recollida, destrucció i reciclatge de documentació amb informació confidencial i no confidencial de la seva empresa.

Retirada i destrucció de paper

Bioservice, gestor autoritzat de residus amb núm. d’autorització EUX/003/16

Li ofereix la recollida, destrucció i reciclatge de documentació amb informació confidencial i no confidencial de la seva empresa.

Som una empresa autoritzada per al tractament i gestió dels següents residus

 • LER 08 03 13 – Residus de tintes diferents dels especificats en el codi 08 03 12.
 • LER 08 03 17 – Residus de tòner d’impressió diferents dels especificats en el codi 08 03 17.
 • LER 16 02 16 – Components retirats d’equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 16 02 15.
 • LER 15 01 02 – Envasos de plàstic.
 • LER 20 01 01 – Paper i cartró. (Paper confidencial i no confidencial).
Autorització com a gestor de residus (PDF)Centre especial d'ocupació (PDF)

Recollida de documents NO confidencials

Recollida i reciclatge de tot tipus de documents no confidencials garantint el compliment de la normativa de residus vigent.

 • Col·locació del o dels contenidors de cartró per dipositar els documents a reciclar.
 • Pot sol·licitar la recollida del contenidor a través de:
 • Recollim el o els contenidors per traslladar-los amb el nostre vehicle autoritzat a les nostres instal·lacions.
 • Certifiquem els quilos gestionats (mitjançant IKS-eeM).
 • Som Centre EGD, per la qual cosa podem ocupar-nos nosaltres de tota la documentació.
 • Complim amb tota la normativa referent a la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAU) en matèria de prevenció de riscos laborals.

Recollida d’informació confidencial

Recollida, destrucció certificada i reciclatge de tot tipus de documents que continguin dades confidencials garantint el compliment de la normativa de seguretat i protecció.

El nostre compromís amb el medi ambient

L’objectiu primordial de Bioservice és la reutilització de tots els residus que gestionem. El paper es tritura, en cas de ser confidencial per a la protecció de dades que exigeix la LOPD, o s’emmagatzema per al seu posterior reciclatge.
El nostre compromís amb el medi ambient busca estalviar matèries primeres i energia, per això no enviem aquest residu a l’abocador. Bioservice col·labora amb empreses que, mitjançant processos mecànics, reutilitzen el paper reciclat per fabricar paper reciclat.

Cada 100 quilos gestionats de paper reciclat:

 • S’evita com a mínim la tala d’1,2 arbres.
 • S’estalvien 400 KWH d’energia.
 • Suposa un estalvi de 2,6 m³ d’aigua.
 • S’estalvien 23 quilos de CO2 equivalent, la qual cosa correspon a recórrer una distància de 135 km. El diòxid de carboni (CO₂) és un dels gasos d’efecte hivernacle causants del canvi climàtic.

Segueix-nos a les xarxes