Como contactarnos

  Os campos marcados con * son obrigatorios

  De conformidade coa normativa vixente e aplicable en protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de BIOSERVICE S. COOP. PEQUENA con CIF F95578092 e domicilio social sito en POL. IND. TXAKO Nº3 PLANTA BAIXA PAVILLÓN 1 48480, ARRIGORRIAGA (BIZKAIA), e que a continuación relaciónanse as súas respectivas finalidades, prazos de conservación e bases lexitimadoras. Para aqueles tratamentos que o requiran, infórmase tamén da posible elaboración de perfís e decisións automatizadas, así como as posibles cesións e transferencias internacionais que BIOSERVICE S. COOP. PEQUEÑA ten previsto realizar:

  – Finalidade: Atender as súas consultas e/ou solicitudes e instalación de cookies. Prazo de conservación: mentres se manteña o consentimento prestado. Base lexítima: O consentimento do interesado.

  De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente e aplicable en protección de datos, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión («dereito ao esquecemento»), portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, así como a revogación do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal POL. IND. TXAKO Nº3 PLANTA BAIXA PAVILLÓN 1 48480, ARRIGORRIAGA (BIZKAIA) o ao correo electrónico ivan@bioservice.es. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

  Os datos identificados cunha marca (*) enténdense como campos obrigatorios e requiridos, en consecuencia, entenderanse como necesarios para acometer as finalidades mencionadas con anterioridade.

  Co envío do formulario de recollida de datos, vostede acepta a política de privacidade de BIOSERVICE S. COOP. PEQUEÑA.

  Síguenos en las redes