Servizos

Bioservice, centro especial de emprego, xestor autorizado de residuos EUX/003/16 Promovemos a integración laboral de persoas con discapacidade e colaboramos co medio ambiente a través da xestión e a reutilización de residuos
Contacto

Retirada de cartuchos de tóner e tinta

Retirada de cartuchos de tóner e tinta

Retirada de aparatos electrónicos

Retirada de aparatos electrónicos

Séguenos nas redes