Retirada de cartuchos de tóner e tinta

Bioservice, gestor autorizado de residuos con nº de autorización EUX/003/16

Ofrécelle xestionar os residuos de impresión (cartuchos de tóner e tinta) que xeren na súa empresa.

Retirada de cartuchos de tóner e tinta

Bioservice é un xestor autorizado de residuos co n.º de autorización EUX/003/16

Ofrécelle xestionar os residuos de impresión (cartuchos de tóner e tinta) que xeren na súa empresa.

Somos unha empresa autorizada para o tratamento e xestión dos seguintes residuos

 • LER 08 03 13 – Residuos de tintas distintos dos especificados no código 08 03 12.
 • LER 08 03 17 – Residuos de tóner de impresión distintos dos especificados no código 08 03 17.
 • LER 16 02 16 – Residuos de tintas distintos dos especificados no código 16 02 15.
 • LER 15 01 02 – Envases de plástico.
 • LER 20 01 01 – Papel e cartón. (Papel confidencial e non confidencial).
Autorización como xestor de residuos (PDF)Centro especial de emprego (PDF)

¿Que ofrecemos na retirada de cartuchos de impresora?

 • Sinatura de contrato de tratamento de residuos.
 • Colocaranse os colectores (ecobox) de 38cm*38cm*60cm onde se depositarán os consumibles de impresora usados o en desuso para a súa reutilización ou reciclaxe.
 • Pode solicitar a recollida do colector por:
 • Recollida do ecobox: un transportista da nosa empresa (debidamente identificado) presentarase para recoller as caixas co residuo. Entregaraselles o albarán de recollida indicando o número de bolsas ou caixas recollidas que deberá asinar a persoa que nos atenda.
 • Certificamos los quilos xestionados (mediante IKS-eeM).
 • Somos Centro EGD, polo que podemos ocuparnos nós de toda a documentación.
 • Cumprimos con toda a normativa referente á Coordinación de Actividades Empresariais (CAE) en materia de prevención de riscos laborais.

 

O noso compromiso co medio ambiente

El objetivo primordial de Bioservice es la recogida y reutilización de la mayor cantidad posible de cartuchos de tinta y tóner, pero siempre existe un porcentaje que no podemos reutilizar.

O obxectivo primordial de Bioservice é a recollida e reutilización da meirande cantidade posible de cartuchos de tinta e tóner, pero sempre existe unha porcentaxe que non podemos reutilizar.
O noso compromiso, dende 2009, foi e é reciclar todo aquilo que non podemos reutilizar para colaborar co medio ambiente a través do aforro de materias primas e enerxía, por iso nunca enviamos este residuo ao vertedeiro (un cartucho tarda máis de 450 anos en descompoñerse). Bioservice colabora con empresas que, mediante procesos mecánicos, realizan unha trituración de materiais e separación dos mesmos para poder ser reciclados e reutilizados como materias primas noutras industrias.

Séguenos nas redes