Retirada e destrución de papel

Bioservice é un xestor autorizado de residuos co n.º de autorización EUX/003/16

Ofrécelle a recollida, destrución e reciclaxe de documentación que contén información confidencial e non confidencial da súa empresa.

Retirada e destrución de papel

Bioservice é un xestor autorizado de residuos co n.º de autorización EUX/003/16

Ofrécelle a recollida, destrución e reciclaxe de documentación que contén información confidencial e non confidencial da súa empresa.

Somos unha empresa autorizada para o tratamento e xestión dos seguintes residuos

 • LER 08 03 13 – Residuos de tintas distintos dos especificados no código 08 03 12.
 • LER 08 03 17 – Residuos de tóner de impresión distintos dos especificados no código 08 03 17.
 • LER 16 02 16 – Compoñentes retirados de equipos desbotados distintos dos especificados no 16 02 15.
 • LER 15 01 02 – Envases de plástico.
 • LER 20 01 01 – Papel e cartón. (Papel confidencial e non confidencial).
Autorización como xestor de residuos (PDF)Centro especial de emprego (PDF)

Recollida de documentos NON confidenciais

Recollida e reciclaxe de todo tipo de documentos non confidenciais, garantízase o cumprimento da normativa de residuos vixente.

Recollida de información confidencial

Recollida, destrución certificada e reciclaxe de todo tipo de documentos que conteñan datos confidenciais. Garantízase o cumprimento da normativa de seguridade e protección.

 • Colocación do colector/es de cartón para depositar os documentos para a súa destrución e reciclaxe.
 • Pode solicitar a recollida do colector por:
 • Recollemos os colector/es para trasladalos co noso vehículo autorizado ás nosas instalacións.
 • Emitimos un certificado de destrución de nivel P-3 e reciclaxe a través de IKIS-eeM.
 • Emitimos certificado de destrucción de nivel P-3 y reciclaje a través de IKIS-eeM.
 • Cumprimos con toda a normativa referente á Coordinación de Actividades Empresariais (CAE) en materia de prevención de riscos laborais./li>

O noso compromiso co medio ambiente

O obxectivo primordial de Bioservice é a reutilización de todos os residuos que xestionamos. O papel tritúrase, en caso de ser confidencial, para a protección de datos que esixe a LOPD ou almacénase para a súa posterior reciclaxe.

O noso compromiso co medio ambiente busca aforrar materias primas e enerxía, por iso non enviamos este residuo a un vertedeiro. Bioservice colabora con empresas que, mediante procesos mecánicos, reutilizan o papel reciclado para fabricar papel reciclado.

Cada 100 k xestionados de papel reciclado:

 • Evítase como mínimo a tala de 1,2 árbores.
 • Afórranse 400 Kwh de enerxía.
 • Supón un aforro de 2,6 m3 de auga.
 • Afórranse 23 K de CO2 equivalente, o que corresponde a percorrer unha distancia de 135 Km. O dióxido de carbono (CO2) é un dos gases de efecto invernadoiro causante do cambio climático.

Séguenos nas redes